Wczytuję dane...
Centrum Wiedzy

  Po co mi ochrona zasilania?


Powód nr 1: Zakłady energetyczne

Energia dostarczana przez zakłady energetyczne nie jest czysta.
Głównie dlatego, że nie musi taka być. Pomimo, że jest to zgodnie z prawem, trzeba mieć na uwadze, że może to wywołać problemy z prawidłowym działaniem twoich urządzeń.

Energia dostarczana przez zakłady energetyczne nie jest w 100% niezawodna.
W Europie nawet przy 99% niezawodności (zależnie od kraju) nadal zdarzają się godziny przerw w dopływie prądu w ciągu każdego roku z przyczyn leżących tylko po stronie zakładów energetycznych.

Nawet krótkie przerwy mogą być przyczyną problemu.
Utrata zasilania nawet na 10 sekund może wywołać zdarzenia, które będą wymagały 15 minut lub nawet godzin do przywrócenia sprzętu do pracy.


Powód nr 2: Problemy i ryzyka intensyfikują się

Sprzęt zaawansowany technologicznie jest bardzo wrażliwy.
Sprzęt komputerowy i sieciowy jest bardziej wrażliwy na problemy z zasilaniem niż kiedykolwiek. Wraz z postępem technologicznym serwery o dużej wydajności wykonują coraz więcej obliczeń i kontrolują coraz więcej procesów, co powoduje większe ryzyko zakłóceń czy przestojów.

Dostępność jest najważniejsza.
W przypadku wyłączenia systemu teleinformatycznego, cała firma jest narażona na ryzyko.

Czasy przestojów są kosztowne.
W zależności od branży koszt godziny awarii zasilania może być liczony w milionach Euro.


Powód nr 3: Agregaty prądotwórcze nie zabezpieczają przed przepięciami.

Agregaty prądotwórcze pracują tylko wtedy, gdy nie ma zasilania.
Agregaty prądotwórcze zabezpieczają przed utratą zasilania, ale nie zapewniają żadnej ochrony przed innymi zakłóceniami zasilania.

Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko zabezpieczenia przed przepięciem.
Elementy zabezpieczające przed przepięciem chronią tylko przed przepięciami, ale nie zapewniają ochrony przed spadkiem napięcia, zmiennymi warunkami lub innymi problemami z zasilaniem.

  Do czego służy UPS?

Trzy zasadnicze funkcje UPS:

  1. UPS wykonany w technologii line-interactive lub o podwójnej konwersji poprawia jakość energii elektrycznej dostarczanej z zakładu energetycznego do odbiorników. Filtruje nieregularności i daje czyste i niezakłócone zasilanie.
  2. Po drugie, zapewnia zasilanie na czas skoków napięcia lub krótkotrwałych przerw w zasilaniu (zarówno od kliku minut, aż do wielu godzin - w zależności od twoich potrzeb).
  3. Na koniec zapewnia bezpieczne wyłączenie systemu w przypadku dłuższej przerwy w dopływie prądu.

  Jak wybrać właściwy UPS?

Istnieją trzy rodzaje urządzeń UPS:

OFF-LINE (VFD)

Zasilacze rezerwowe UPS wykonane w technologii off-line – to urządzania małej mocy, zapewniające ekonomiczne źródło ochrony przed przerwami w dopływie prądu, przepięciami i krótkimi spadkami napięcia. Jeżeli potrzebujesz tylko podstawowej ochrony dla mniejszych systemów takich jak stacje robocze czy kasy fiskalne zasilacz rezerwowy UPS, taki jak Eaton 3S, Protection Station lub Ellipse ECO będą najlepszym wyborem.

Typowe zastosowanie: autonomiczne komputery osobiste, telefaks, urządzenia domowe itd.

UPS wykonany w technologii tzw. biernej rezerwy służy do ochrony komputerów osobistych przed awarią zasilania, krótkim spadkiem napięcia i przepięciem. W normalnym trybie UPS dostarcza zasilanie z sieci, filtrowane, ale bez aktywnej konwersji, dopiero w momencie zaniku zasilania(przerwy w dopływie prądu) UPS uruchamia zasilaną z akumulatora przetwornicę i po ustabilizowaniu parametrów zaczyna podawać z niej napięcie do odbiorników ( stabilne zasilanie z akumulatora). Ta technologia jest tania, ale zapewnia wystarczającą ochronę dla komputerów domowych i środowisk biurowych. Topologia off-line nie jest odpowiednia dla aplikacji, gdzie zasilanie z sieci jest słabej jakości (na przykład w zakładach przemysłowych) lub podlega częstym przerwom.

LINE-INTERACTIVE (VI)

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz regulacji napięcia i ochrony zasilania dla średnich obciążeń (500VA do 3kVA), zwłaszcza do zastosowań komercyjnych lub biurowych, wybierz zasilacze UPS w technologii line-interactive, taki jak Eaton 5115, Eaton Evolution lub Eaton 5PX.

Typowe zastosowania: komputery osobiste/małe serwery, urządzenia sieciowe, małe urządzenia pamięci masowej itd.

Technologia line –interactive (interaktywnej linii) jest stosowana do ochrony sieci komputerowych przed awarią zasilania, skokiem napięcia, przepięciem, zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem. W trybie normalnym urządzenie jest sterowane przez mikroprocesor, który monitoruje jakość zasilania i reaguje na wahania. Zasilacz tego typu podczas pracy monitoruje nie tylko napięcie zasilające, ale także i jego częstotliwość oraz kąt przesunięcia fazowego. Obwód kompensacji napięcia jest uruchamiany w celu wzmocnienia lub osłabienia napięcia zasilania w celu skompensowania jego wahań. Wpływa to bardzo pozytywnie na urządzenia zasilane z UPSa. Przełączenie na pracę z akumulatorów odbywa się w czasie 2-5 ms oraz nie powoduje niepotrzebnych zakłóceń.

Główną zaletątej technologii jest to, że umożliwia ona kompensację zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów. W zasilaczach line-interactive podczas pracy z akumulatora, produkowane napięcie jest znacznie lepszej jakości. Dzięki temu tego rodzaju zasilacze awaryjne można stosować do większości urządzeń w tym także do zasilania silników elektrycznych.

ON-LINE (VFI)

Zasilacze UPS o podwójnej konwersji (on-line)– urządzenia te zamieniają zasilanie dopływające z sieci na napięcie o doskonałych parametrach w procesie podwójnego przetwarzania energii. Energia prądu zmiennego o niskich parametrach jakości zasilania zamieniana jest na energią prądu stałego, która w inwerterze/falowniku jest ponownie przetwarzania na energią prądu przemiennego o stabilnych parametrach częstotliwości i napięcia. Dla bardzo wrażliwego, kosztownego sprzętu, który potrzebuje dobrej jakości napięcia z prawdziwą sinusoidą, najlepszą opcją będzie UPS o podwójnej konwersji, taki jak Eaton 9130, EX lub MX.

Typowe zastosowania: najważniejsze serwery pracujące przez całą dobę, inne newralgiczne systemy informatyczne itd.

Zasilacze UPS zbudowane w oparciu o topologię podwójnej konwersji (on-line) zaprojektowane są w celu ciągłej ochrony zasilania krytycznych odbiorników przed wszystkimi dziewięcioma częstymi problemami z zasilaniem. Zapewniają stałą jakość zasilania, niezależnie od zakłóceń w instalacji sieciowej.

Ich nazwa bierze się z faktu, iż podczas normalnej pracy UPS dokonuje dwukrotnej konwersji napięcia zasilającego.

Napięcie wyjściowe jest przetwarzane poprzez sekwencję konwersji AC do DC, a następnie DC do AC, w celu zapewnienia zasilania bez jakichkolwiek zakłóceń elektrycznych. Tak wygenerowany prąd przemienny podawany jest na wyjście zasilacza.

UPS o podwójnej konwersji mają wiele zalet. Przede wszystkim zapewniają pełną galwaniczną separację od sieci zasilającej. Nie może być mowy o przepuszczaniu do odbiorników jakichkolwiek zakłóceń, bo sieć nie jest w żaden sposób do nich podłączona. Odbiorniki korzystają zawsze z prądu, który wyprodukowany jest w falowniku końcowym. Jako że prostownik oraz falownik pracują w trybie ciągłym, nie występuje czynnik przełączania na pracę z akumulatora. W przypadku zaniku napięcia przestaje działać prostownik doładowujący akumulator, ale falownik kontynuuje pracę czerpiąc energię z akumulatora. Zasilacze UPS o podwójnej konwersji wytwarzają napięcie idealne sinusoidalne, przez co mogą być stosowane z dowolnym typem sprzętu.

(Materiały żródłowe: producenci)

Nasze

certyfikaty